EN / SR APLIKATIVNI ZAHTEV SERVISNI ZAHTEV

01.12.2015.

Prva benzinska stanica bez ljudske posade u BiH 24x7

Petrolsoft vesti / Prva benzinska stanica bez ljudske posade u BiH 24x7

Petrolsoft je kompaniji Nestro Petrol BiH u proteklih dve godine isporučio 40 OPT terminala koji su omogućili da benzinske stanice Nestro Petrol produže svoje radno vreme i tokom noći, bez posade, i omoguće potrošačima snadbevanje gorivom uz plaćanje gotovinom, bankarkim kartica i kompanijskim karticama Nestro Petrola i Nestro partnera. 

01.12.2016. puštena je u rad i prva benzinska stanica u BiH koja radi potpuno bez ljudske posade 24x7.

Ova benzinska stanica Nestro Petrola nalazi se u Bijeljini. Ovim projektom isporučeno je i jedinstveno tehničko-tehnološko rešenje koje osim „Cloud” softverskog rešenja i integrisanih servisa obuhvata i kompletnu „Mini benzinsku sastinu” koja se sastoji od rezervoara na kome su ugradjene sve komponente sistema  (nadstrešnica sa totemom, pupni automat i OPT terminal).


NAZAD NA VESTI